Нормативна база

 

Анонс подій

 1. 11
  Вер

  1. “11 вересня, Олімпійський урок”

Фотогалерея

Наші спонсори

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО

ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СКОРОЧЕННЯ

НОК України –   Національний олімпійський комітет України;

РВ НОК України –  регіональне відділення НОК України;

Асамблея –  Асамблея РВ НОК України;

Виконком –  Виконавчий комітет РВ НОК України;

Голова –  Голова РВ НОК України;

Відповідальний секретар –  Відповідальний секретар РВ НОК України;

Суб’єкти олімпійського руху в регіоні:

 1. регіональні структурні підрозділи національних спортивних федерацій (з олімпійських видів спорту або з неолімпійських видів спорту та такі, що визнані НОК України);
 2. державні установи та громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму в області;
 3. відповідні органи з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
 4. регіональні структурні підрозділи фізкультурно-спортивних товариств та клубів;
 5. осередки регіонального відділення НОК України;
 6. атлети та інші акредитовані на Олімпійських іграх особи, які проживають в області;
 7. представники регіонального відділення Олімпійської академії України;
 8. окремі громадяни, котрі сприяють розвиткові спорту та олімпізму та інші.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Регіональне відділення є неприбутковим осередком Національного олімпійського комітету України, з необмеженим часом дії, яке поширює свою діяльність на території Рівненської області, що діє згідно з Конституцією України, Олімпійською хартією, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими законами України, Статутом НОК України, чинним  законодавством України та цим Положенням.

Рішення Генеральної асамблеї НОК, Виконавчого комітету НОК та Президента НОК України є обов’язковими для виконання РВ НОК України.

1.2. РВ України з дня його реєстрації набуває прав юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, штампи, фірмовий бланк, зразки яких затверджуються Виконкомом НОК України в установленому порядку, а також використовує олімпійську символіку згідно з правилами Олімпійської Хартії.

1.3. Положення зберігає свою юридичну чинність на весь термін діяльності РВ НОК України. Якщо одне з положень чинного Положення стане недійсним, то це не є підставою для припинення дій інших положень.

1.4. РВ НОК України несе відповідальність за своїм зобов’язанням усім власним майном.

1.4.1. Держава і засновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями РВ НОК України, так само як і РВ НОК України не відповідає за зобов’язаннями держави і засновників.

1.5. онального олімпійського комітету України.

1.6. Скорочена назва українською мовою – РВ НОК України.

1.7.РВ НОК України здійснює свою діяльність на території Рівненської області. РВ НОК України може мати місцеві осередки (районні, міські), які створюються за територіальним принципом. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються Статутом НОК, цим Положенням та своїми положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Виконкомом РВ НОК України.

1.8. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватися у встановленому законом порядку. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

1.9. Офіційною мовою РВ НОК України є українська мова, а в міжнародних відносинах використовуються офіційні мови МОК.

1.10. Юридична адреса РВ НОК України: Україна,33000, м. Рівне, майдан Просвіти, 1, к.225.

Стаття 2. Мета та завдання

2.1. Метою діяльності РВ НОК України є розвиток, зміцнення та захист олімпійського руху у Рівненській області, сприяння духовному взаємозбагаченню людей, поширення обміну цінностями національної культури під знаком ідей і принципів олімпізму, у співробітництві з державними, громадськими та іншими організаціями на засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту і олімпійського руху та захист інтересів своїх членів.

2.2. РОВ НОК України ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1.   розвивати і захищати олімпійський рух у Рівненській області;

2.2.2. забезпечувати дотримання та виконання норм та правил Олімпійської хартії у Рівненській області, положень Етичного кодексу МОК, Статуту НОК України;

2.2.3. сприяти зміцненню авторитету і підвищенню престижу регіонального спорту в Україні та в Рівненській області;

2.2.4. захищати інтереси олімпійського руху в Рівненській області у відносинах з регіональними спортивними організаціями;

2.2.5. сприяти діяльності суб’єктів олімпійського руху в Рівненській області;

2.3.6. сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії і традицій Рівненської області шляхом поширення олімпійської освіти і культури;

2.3.7.співпрацювати з регіональними органами управління з питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту з метою виконання статутних завдань;

2.3.8.брати участь в програмах Олімпійської солідарності;

2.3.9.забезпечити виконання положень Всесвітнього Анти-допінгового кодексу, брати участь у боротьбі проти використання в спорті заборонених речовин і процедур та брати участь у міжнародній боротьбі проти наркоманії;

2.3.10.сприяти підготовці олімпійських резервів та розвитку спорту вищих досягнень і спорту для всіх у відповідному регіоні;

2.3.11.сприяти підготовці спортсменів для участі у спортивних заходах на регіональному та національному рівні;

2.3.12.проводити навчально-тренувальні та оздоровчі збори спортсменів Рівненської області на власних та орендованих спортивних базах;

2.3.13 пропагувати основні принципи олімпізму на регіональному рівні та сприяти впровадженню олімпізму у програми фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

2.3.14.сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їх здоров’я;

2.3.15.вважати своїм обов’язком боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри;

2.3.16.брати участь у дослідницькій та освітній діяльності в галузі спорту, допомагати у навчанні спортивних адміністраторів, а також забезпечувати, щоб таке навчання сприяло пропагуванню фундаментальних принципів олімпізму;

2.3.17.захищати виключні права МОК на використання олімпійського символу, прапору, гасла, емблеми та гімну, а також в інтересах НОК України забезпечити захист емблеми та символу НОК;

2.3.18.всіляко заохочувати, за допомогою відповідних заходів, підвищення ролі жінок у спорті на всіх рівнях шляхом суворого дотримання принципу рівноправ’я чоловіків та жінок;

2.3.19.       протидіяти будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетами;

2.3.20. стежити за тим, щоб заходи, які проводяться під патронатом РВ НОК України, відбувалися в умовах, що демонструють відповідальну турботу про навколишнє середовище; вживати заходів для прояву такої турботи в своїй діяльності та навчати цьому всіх тих, хто причетний до олімпійського руху;

2.3.21. зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного походження, що може заважати РВ НОК України дотримуватися положень Олімпійської хартії.

2.4. Для досягнення мети і виконання статутних завдань РВ НОК України вишукує та акумулює фінансові кошти та додаткові ресурси для фінансування своєї діяльності.

 

Стаття 3. Члени РВ НОК України, їх права і обов’язки.

3.1.    Членство в РВ НОК України є добровільним і може бути індивідуальним, почесним та доброчинним.

3.2.    Індивідуальними членами РВ НОК України можуть бути громадяни України, які досягли віку 18 років, визнають Положення РВ НОК України, Статут НОК України і Олімпійську хартію, дотримуються Всесвітнього Анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК, підтримують діяльність РВ НОК України. Члени РВ НОК України персонально не відповідають за борги та зобов’язання РВ НОК України.

3.3 До складу РВ НОК України обираються фізичні особи:

3.3.1. представники обласних федерацій з олімпійських видів спорту (по два від кожної) уповноважені їх керівними органами та які утворюють більшість на Асамблеї та у Виконкомі;

3.3.2.атлети-учасники Олімпійських ігор, які проживають на території регіону;

3.3.3.представник (один) відповідного регіонального відділення Олімпійської академії України;

3.3.4.представники (по одному) місцевих осередків РВ НОК України, що функціонують на території області;

3.3.5.представники (по одному) фізкультурно-спортивних товариств і організацій, а також організацій управління фізичною культурою та спортом Міністерства оборони та Міністерства освіти;

3.3.6. представники (по одному) інших суб’єктів олімпійського руху в області.

3.4.Будь-який член РОВ НОК України, котрий іде у відставку, за пропозицією Виконкому може бути обраним Асамблеєю почесним членом РОВ НОК України за особливі заслуги. Почесні члени запрошуються для відвідування засідань Асамблеї та інших заходів, що проводяться під егідою РОВ НОК України, де вони мають право консультативного голосу.

3.5.За пропозицією Виконкому Асамблея може обрати членом-доброчинцем РОВ НОК України високоповажних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток олімпійського руху в області та Україні. Вони запрошуються для відвідування засідань Асамблеї та інших заходів, що проводяться під егідою РОВ НОК України. Члени-доброчинці не мають права голосу.

3.6.До складу РОВ НОК України та Виконкому входять члени НОК, які проживають на відповідній території.

3.7. Обрання у члени РОВ НОК України здійснюється рішенням Асамблеї за пропозицією Виконкому за умови:

3.7.1.наявності у Виконкомі зареєстрованого подання (лист-звернення та протокол засідання) компетентного органу суб’єкта, що рекомендує свого кандидата(-ів) для обрання до складу РОВ НОК України на термін, що визначається у такому поданні;

3.7.2.визнання кандидатами положень установчих документів РОВ НОК України. Статуту НОК України, норм та правил Олімпійської хартії, положень Всесвітнього Анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

3.7.3.сприяння кандидатами діяльності РОВ НОК України.

3.8. Члени РОВ НОК України є представниками РОВ НОК України в територіях, організаціях, суб’єктах, які їх рекомендували.

3.9.   Члени РОВ НОК України мають право:

3.9.1.брати участь в заходах, які здійснюються РОВ НОК України;

3.9.2.вносити пропозиції про включення до порядку денного Асамблеї, Виконкому питань для обговорення;

3.9.3.обирати та бути обраними в органи управління РОВ НОК України;

3.9.4.вносити пропозиції до органів управління РОВ НОК України;

3.9.5.отримувати інформацію про діяльність РОВ НОК України;

3.9.6.         брати участь, за дорученням Виконкому, у роботі нарад, конференцій і конгресів, що скликаються суб’єктами олімпійського руху в області;

3.9.7.звертатись у відповідні органи РОВ НОК України за наданням допомоги;

3.9.8.вийти з членів РОВ НОК України у будь-який час за власним бажанням.

3.10. Члени РОВ НОК України зобов’язані:

3.10.1.дотримуватись вимог Положення РОВ НОК України, Статуту НОК України, Олімпійської хартії, Всесвітнього Анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

3.10.2.брати активну участь у діяльності РОВ НОК України;

3.10.3.своєчасно сплачувати членські внески, якщо такі будуть запроваджені Асамблеєю;

3.10.4.здійснювати виконання відповідних рішень Асамблеї і інших виборних органів РВ НОК України;

3.10.5.брати участь в засіданнях Асамблеї РВ НОК України;

3.10.6.       за вимогою інформувати Виконком РВ НОК України про свою діяльність, стосовно членства в РВ НОК України.

3.11. Кожний індивідуальний член РВ НОК України має один голос.

3.12. Членам РВ НОК України видаються посвідчення встановленого зразку.

3.13. Повноваження та строк дії мандатів членів РВ НОК України затверджуються на звітно-виборній Асамблеї на кожні наступні 4 роки.

3.14. Члени РВ НОК України виконують свої обов’язки на громадських засадах, але їм компенсуються витрати на проїзд, проживання тощо під час виконання своїх обов’язків.

3.15.Членство у РВ НОК України припиняється в разі:

3.15.1.закінчення повноважень відповідного представництва;

3.15.2.виключення на підставі рішення Асамблеї за порушення норм цього Положення,  Статуту НОК України і Олімпійської хартії;

3.15.3.ліквідації РВ НОК України;

3.15.4.припинення діяльності федерації або організації, яка рекомендувала члена до складу РВ НОК України;

3.15.5.добровільного письмового прохання про відставку на ім’я Голови. Перед тим, як прийняти відставку, Виконком може заслухати члена РВ НОК України, що подає у відставку;

3.15.6.визнання члена РВ НОК України судом недієздатним або безвісти відсутнім;

3.15.7.смерті.

3.16. Член, почесний член або член-доброчинець, виключений із НОК, не може бути членом   РВ НОК України.

3.17. Заміна члена, що вибув, здійснюється в порядку передбаченому п. 3.7.1. цього Положення.

Стаття 4. Правовий статус

4.1. РВ НОК України як юридична особа має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах та третейських судах.

4.2. РВ НОК України має право:

4.2.1.формулювати на адресу НОК пропозиції щодо змін до Статуту НОК України, розвитку олімпійського руху тощо;

4.2.2.брати участь у діяльності комісій НОК на прохання останніх;

4.2.3. створювати та мати осередки РВ НОК України в містах та районах в Рівненської області з правом представляти РОВ НОК України на відповідній території на підставі положень, що приймаються їх керівними органами і затверджуються Виконкомом РОВ НОК України. Положення осередків РОВ НОК України не повинні суперечити Положенню РОВ НОК України, Статуту НОК України, Олімпійській хартії та чинному законодавству України;

4.2.4.          здійснювати господарську діяльність шляхом створення за погодженням Виконавчого комітету НОК України суб’єктів господарювання;

4.2.5.          вчиняти будь-які правочини відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3.   РОВ НОК України, створені ним осередки, підприємства та організації можуть мати у власності будинки, споруди, спортивно-оздоровчі табори, бази відпочинку, житловий фонд, грошові кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань.

4.4. РОВ НОК України може надавати майнову, грошову та іншу допомогу юридичним та фізичним особам. РОВ НОК України може організаційно та матеріально підтримувати регіональні федерації з олімпійських видів спорту та інших суб’єктів олімпійського руху в області.

4.5. РОВ НОК України представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях.

4.6. РОВ НОК України має право розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, засновувати засоби масової інформації.

Стаття 5. Органи управління, їх компетенція та порядок утворення

5.1. Органами управління РОВ НОК України є:

5.1.1.Асамблея;

5.1.2.Виконавчий комітет;

5.1.3. Голова.

Асамблея

5.2.  Вищим органом управління РОВ НОК України є Асамблея. Вона складається з членів РОВ НОК України і проводить свої засідання не менше одного разу на рік.

5.3.До виключної компетенції Асамблеї відносяться наступні питання:

5.3.1.затвердження Положення РОВ НОК України;

5.3.2.затвердження змін та доповнень до Положення РОВ НОК України;

5.3.3. визначення основних напрямків діяльності та розвитку РОВ НОК України відповідно до цього Положення;

5.3.4.визначення основних напрямків розвитку олімпійського руху в області;

5.3.5.прийняття основоположних та обов’язкових для всіх членів рішень з питань діяльності РОВ НОК України;

5.3.6. визначення персонального та кількісного складу РОВ НОК України, заступників та Виконкому;

5.3.7. заслуховування і затвердження звітів Голови, Виконкому, Ревізійної комісії;

5.3.8.затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, що закінчився, поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат в році проведення Асамблеї та плану бюджету на наступний рік;

5.3.9.проведення один раз на чотири роки звітно-виборчої Асамблеї для прийняття до членів РВ НОК України, обрання або переобрання Голови, Першого заступника голови, заступників голови, Відповідального секретаря, членів Виконкому та Ревізійної комісії;

5.3.10. запровадження членських внесків, затвердження їх розміру та порядку сплати;

5.3.11.у встановленому порядку затвердження символіки, зразків печатки та штампів;

5.3.12.обрання почесних членів та членів-доброчинців;

5.3.13. прийняття рішення про припинення діяльності РВ НОК України, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.3.14.        позбавлення повноважень члена РВ НОК України з підстав та в порядку передбаченому Положенням про Етико-дисциплінарну комісію НОК України та Статутом НОК України.

5.4. До компетенції Асамблеї відносяться наступні питання:

5.4.1.       організація та забезпечення виконання рішень та постанов Генеральної асамблеї та Виконавчого комітету НОК України;

5.4.2.       формулювання на адресу НОК України пропозицій змін до Статуту НОК України, Олімпійської хартії та олімпійського руху взагалі;

5.4.3. визначення порядку взаємодії з іншими суб’єктами олімпійського руху з метою виконання своїх статутних завдань;

5.4.4. за наявності погодження Виконавчого комітету НОК України розпоряджатись нерухомим майном, яке є у власності відділення;

5.4.5.вирішення інших питань діяльності РВ НОК України.

5.5.   Асамблея може передавати певні повноваження Виконкому, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Асамблеї.

5.6.   Позачергове засідання Асамблеї скликається на вимогу Виконавчого комітету НОК України, Голови або не менш, як однієї третини членів РВ НОК України.

5.7.  Місце проведення засідання Асамблеї визначає Виконком, а позачергового засідання Асамблеї – Голова.

5.8. Асамблея РВ НОК України має право приймати рішення лише з питань, що входять до порядку денного, та у разі присутності не менше половини її членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів РВ НОК України крім рішень з питань реорганізації та ліквідації РВ НОК України, внесення змін та доповнень до Положення, які приймаються за присутності не менше 2/3 членів РВ НОК України більшістю у 2/3 голосів присутніх. Голосування за довіреністю не дозволяється. Асамблея має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості присутніх членів РВ НОК України. На Асамблеї головує Голова, а за його відсутності – один з його заступників за дорученням Голови. Під час підрахунків необхідної більшості не беруться до уваги голоси тих, хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Голови або Головуючого.

5.9. Питання порядку денного мають повідомлятись членам РОВ НОК України щонайменше за 15 днів до скликання Асамблеї.

Виконком

5.10. Виконком обирається за пропозицією Голови строком на 4 роки з членів РОВ НОК України звітно-виборчою Асамблеєю, на якій визначається його кількісний склад.

5.11.  Виконком утворюється з:

5.11.1.                    Голови;

5.11.2.Заступників голови, один з яких перший;

5.12.3.        представників обласних федерацій з олімпійських видів спорту, які повинні складати більшість у складі Виконкому;

5.12.4.членів НОК в регіоні;

5.12.5.відповідального секретаря;

5.12.6.представника регіонального відділення Олімпійської академії України;

5.12.7.інших членів, обраних Асамблеєю.

5.13.  Виконком:

5.13.1. вносить на розгляд звітно-виборчої Асамблеї пропозиції щодо кількісного та персонального складу РОВ НОК України;

5.13.2. керує поточною діяльністю РОВ НОК України в період між засіданнями Асамблеї;

5.13.3.наглядає за дотриманням членами РОВ НОК України Положення РОВ НОК України, Статуту НОК України, норм Олімпійської хартії, чинного законодавства України;

5.13.4.визначає питання порядку денного чергових або позачергових засідань Асамблеї;

5.13.5.здійснює контроль за дотриманням осередками РОВ НОК України положень про них;

5.13.6.вирішує поточні питання фінансово-господарської діяльності РОВ НОК України;

5.13.7.приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію осередків РОВ НОК України, госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, затверджує їхні статути та положення;

5.13.8.забезпечує виконання рішень Асамблеї, Генеральної асамблеї та Виконавчого комітету НОК України;

5.13.9.за пропозицією Голови затверджує коло повноважень Першого заступника голови, заступників голови та інших членів Виконкому;

5.13.10. розробляє пропозиції з різних питань функціонування РОВ НОК України;

5.13.11. приймає рішення про нагородження від імені РОВ НОК України;

5.13.12. вирішує питання про надання патронату за такими умовами, які він вважає доцільними, національним або обласним комплексним спортивним змаганням за умови, що вони відбуватимуться із суворим дотриманням Олімпійської хартії і будуть організовані під контролем РОВ НОК України або суб’єктів олімпійського руху. Патронат РОВ НОК України може бути наданий і іншим заходам за умови, що такі заходи відповідають завданням олімпійського руху;

5.13.13.створює постійні комісії або комісії, що скликаються у разі необхідності, та робочі групи, визначає коло їх обов’язків, приймає рішення про їх розпуск;

5.13.14. у порядку, визначеному Положенням про етико-дисциплінарну комісію НОК України та Статутом НОК України забезпечує застосування етико-дисцинлінарних санкцій до суб’єктів олімпійського руху.

5.14. На засіданнях Виконкому головує Голова, а в разі його відсутності – один із заступників за дорученням Голови. Виконком має право приймати рішення лише в разі присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівністю голосів вирішальним є голос Голови або Головуючого.

5.14.1. У терміновому випадку Голова, або за його дорученням один з заступників, може запропонувати прийняття рішення голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше, ніж половина загальної кількості членів Виконкому плюс один і якщо кількість відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, досягає необхідної більшості, то таке рішення вважається прийнятим.

5.15. Засідання Виконкому проводяться не менше одного разу на три місяці і можуть скликатися позачергово за рішенням Голови або на вимогу не менше однієї третини складу Виконкому. У разі необхідності Виконком може прийняти рішення про проведення засідання в закритому режимі та про порядок голосування.

Голова

5.16. Голова обирається з числа членів РОВ НОК України звітно-виборчою Асамблеєю строком на 4 роки. Голова може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Голови від суб’єктів олімпійського руху в області припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборчої Асамблеї.

5.17. На час, коли Голова не може виконувати свої обов’язки, їх виконує Перший заступник голови, або за дорученням Голови один із заступників.

5.18. Голова:

5.18.1.очолює Виконком;

5.18.2.готує і скликає засідання Виконкому, головує на них;

5.18.3. представляє РОВ НОК України в області та Україні;

5.18.4. підписує угоди та інші документи від імені РОВ НОК України;

5.18.5.        від імені РОВ НОК України розпоряджається коштами та майном РОВ НОК   України відповідно до рішень Асамблеї, Виконкому та статутних завдань РОВ НОК України;

5.18.6.репрезентує олімпійський рух області та захищає його інтереси;

5.18.7.керує виконанням програм РОВ НОК України;

5.18.8.       затверджує штатний розпис та чисельність штатного апарату РОВ НОК України, встановлює розміри посадових окладів. Укладає контракти зі штатними працівниками у випадках передбачених законом;

5.18.9.        готує пропозиції до Асамблеї щодо кандидатур Першого заступника голови, заступників, відповідального секретаря та членів Виконкому;

5.18.10.     вносить на затвердження Виконкому пропозиції щодо кола повноважень   Першого заступника голови, заступників, відповідального секретаря та інших членів Виконкому;

5.18.11.  виконує інші функції на виконання рішень Асамблеї та Виконкому.

Заступники

5.19. Перший заступник, заступники, за пропозицією Голови, обираються Асамблеєю строком на 4 роки та виконують свої обов’язки, що пропонуються Головою та затверджуються Виконкомом, керуючись цим Положенням.

Відповідальний секретар

5.20. Відповідальний секретар, за пропозицією Голови, обирається Асамблеєю строком на 4 роки.

5.21. Відповідальний секретар несе відповідальність за діяльність штатного апарату РОВ НОК України.

5.22.  Відповідальний секретар виконує наступні функції:

5.22.1.складає проект щорічного звіту діяльності Виконкому;

5.22.2.за дорученням Голови представляє РОВ НОК України в різних інстанціях;

5.22.3.підписує документи від імені РОВ НОК України;

5.22.4.відповідає за конкретні заходи по здійсненню економічних програм РОВ НОК України та використання його фондів;

5.22.5.складає і підписує разом з Головою протоколи засідань;

5.22.6. забезпечує підготовку документів у відповідності та на виконання рішень Асамблеї та Виконкому;

5.22.7. організує роботу по веденню і зберіганню документації та архіву РОВ НОК України.

Ревізійна комісія

5.23. Ревізійна комісія РОВ НОК України обирається Асамблеєю з трьох членів РОВ НОК України строком на 4 роки. Члени Ревізійної комісії обирають голову та секретаря зі свого складу.

5.24. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Асамблеєю.

5.25. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб РОВ НОК України подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.

5.26. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.27. Ревізійна комісія підзвітна Асамблеї та доповідає про результати проведених перевірок їй не менше одного разу на рік.

Стаття 6. Процедури

6.1.   У разі дострокового припинення членства будь-якого члена РВ НОК України, в тому числі Голови, Першого заступника, заступників, Відповідального секретаря та інших членів Виконкому, на його місце Асамблея на наступному засіданні обирає нового члена РВ НОК України, який завершує термін членства в РВ НОК України свого попередника.

6.2.   Процедура проведення Асамблеї:

6.2.1. Голова, або за його відсутності, присутній заступник голови за дорученням Голови, головує на засіданнях Асамблеї. За відсутністю Голови та заступників голови головує присутній член Виконкому старший за віком;

6.2.2.          головуючий оголошує засідання відкритим на підставі інформації від Відповідального секретаря про реєстрацію членів РВ НОК України та наявності кворуму, веде і закриває засідання Асамблеї;

6.2.3.          процедура проведення організаційної частини звітно-виборчої Асамблеї:

6.2.3.1. діючі члени РВ НОК України з дотриманням порядку та квотами, передбаченими Положенням, обирають новий персональний та кількісний склад РВ НОК України виключно у такій послідовності:

1. представників від обласних федерацій з олімпійських видів спорту, кількість яких має переважати кількість інших представників на 10 осіб;

 1. представників від осередків РВ НОК України;
  1. представників від державних установ та громадських організацій фізкультурно–спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму;
  2. представників інших суб’єктів олімпійського руху в області;

6.2.3.2.після складання повноважень виборними органами та членами РВ НОК України попереднього складу перед новим складом членів РВ НОК України, розпочинає організаційне засідання робоча президія у складі членів НОК, старшого за віком члена РВ НОК України від обласної федерації та секретаря робочої президії;

6.2.3.3.робоча президія розпочинає процедуру обрання Голови, в порядку визначеному Положенням;

6.2.3.4.після обрання Голови організаційне засідання веде обраний Голова;

6.2.3.5.за пропозицією Голови новий склад членів РВ НОК України обирає Заступників голови, Відповідального секретаря, інших членів Виконкому, членів Ревізійної комісії та інших членів РВ НОК України із категорії окремих громадян, що сприяють розвитку спорту і олімпізму в області;

6.2.3.6.Голова закриває організаційне засідання.

6.3. Процедура обрання Голови:

6.3.1.Голова обирається таємним  голосуванням з числа членів РВ НОК України  на звітно-виборчій Асамблеї, яка відбувається в рік проведення Олімпійських зимових ігор, строком на 4 роки. Голова може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Голови припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборчої Асамблеї;

6.3.2.     у разі відмови всіх заявлених кандидатів від участі у виборах Голови кандидатури висуваються безпосередньо учасниками звітно-виборчої Асамблеї.

6.4. Процедура обрання членів Виконкому:

6.4.1. Виконком обирається за пропозицією Голови строком на 4 роки з членів РВ НОК України на звітно-виборчій Асамблеї, на якій визначається його персональний та кількісний склад;

6.4.2. у випадку вакансії Асамблея обирає нового члена Виконкому на своєму  наступному засіданні. Обраний член Виконкому закінчує термін повноважень попередника, якого він замінив.

Стаття 7. Кошти та майно

7.1.  РВ НОК України може мати у власності кошти та майно, які є необхідними для здійснення своєї статутної діяльності.

7.2.  Кошти РВ НОК України утворюються за рахунок:

7.2.1.членських внесків, добровільних та благодійних внесків, пожертвувань, інших фінансових платежів організацій, підприємств, юридичних осіб, українських та іноземних громадян у вигляді грошей, матеріальних цінностей, майна та послуг;

7.2.2.надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності, створених РВ НОК України суб’єктів господарювання;

7.2.3.відшкодування витрат на господарське утримання власних та орендованих спортивних баз від фізичних або юридичних осіб;

7.2.4 фінансування у встановленому порядку за рахунок коштів бюджету усіх рівнів;

7.2.5. спонсорських внесків, надходжень від проведення спортивних заходів та використання символіки РВ НОК України, які не суперечать чинному законодавству.

7.3.  Майно РВ НОК України відповідно до чинного законодавства України, чинного Положення та укладених угод належить йому на праві власності.

7.4.  РВ НОК України є власником:

7.4.1.         майна та коштів, переданих йому членами або державою в установленому порядку;

7.4.2.          майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

7.4.3.         іншого майна та коштів, придбаних на законних підставах.

7.5. РВ НОК України вільно розпоряджається власними коштами та використовує їх на виконання статутних завдань. РВ НОК України самостійно встановлює розміри та форми використання коштів, надання фінансової допомоги суб’єктам олімпійського руху.

Стаття 8. Облік та звітність

8.1. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність у РВ НОК України ведеться згідно чинного законодавства України.

8.2.  Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Голову РВ НОК України. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтером, який керується Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

8.3.   Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. Річний фінансовий  звіт  РВ НОК України складається не пізніше, ніж через 25 днів після закінчення фінансового року.

8.4.РВ НОК України та створені ним осередки і суб’єкти господарювання зобов’язані проводити щорічно аудиторську перевірку, вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 9. Внесення змін та доповнень до Положення

9.1.   Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Асамблеї РВ НОК України у порядку, який передбачається п.5.8. статті 5 цього Положення.

9.2.   Виконком зобов’язаний повідомити орган, що здійснив реєстрацію, про зміни та доповнення до цього Положення, для внесення відповідних змін до державного реєстру після одержання повідомлення про затвердження останніх від Національного олімпійського комітету України.

9.3.   У разі наявності суперечностей в тлумаченні положень цього Положення, Статуту НОК України і Олімпійської хартії, слід надавати перевагу положенням останньої.

Стаття 10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності РВ НОК України може бути проведене шляхом його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація РВ НОК України відбувається за рішенням Асамблеї або Виконавчого комітету НОК України. При цьому вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3.  РВ НОК України ліквідується:

10.3.1.за рішенням Асамблеї;

10.3.2.за рішенням суду;

10.3.3.за рішенням Виконавчого комітету НОК України;

10.3.4.за рішенням Генеральної асамблеї НОК України.

10.4.  Ліквідація РВ НОК України здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Асамблеєю, у випадку ліквідації за рішенням Виконкому НОК України ліквідаційною комісією, призначеною Виконкомом НОК України, у випадку ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісію, призначеною судовим органом.

10.5.   З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами РВ НОК України. Ліквідаційна комісія у триденний строк публікує інформацію про припинення діяльності РВ НОК України у друкованих засобах масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами.

10.6.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно РВ НОК України, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів РВ НОК України  третім особам, членам РВ НОК України, складає ліквідаційний баланс та подає його до органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

10.7.   Кошти та майно РВ НОК України в разі його ліквідації повинні бути передані НОК України або зараховані до доходу держави.

Стаття 11. Спори

11.1. Член РВ НОК України, права і інтереси якого, на його думку, порушені будь-яким виборним органом чи посадовою особою РВ НОК України, має право оскаржити дане рішення до Виконкому, Асамблеї. Рішення Асамблеї може бути оскаржене в суді.

 

Ми в соціальних мережах

Погода у Рівному